Voor organisaties

Ons motto 'We doen het écht samen!'

Bouwteam staat voor betrokkenheid en kennisdeling. Dit maakt ons sterk en uniek. Door de collectieve samenwerking van bouwbedrijven, architectenbureaus, adviesbureaus, constructiebureaus, woningbouwcoöperaties en gemeentes maken we niet alleen de regio sterker, het zorgt er ook voor dat we de kwaliteit van het onderwijs bevorderen. We laten hierdoor zowel bij de studenten als de participanten van Bouwteam onze zichtbaarheid zien. En we geven de regionale bouwwereld een mooi podium, waarin zij frequent over hun vakgebied kunnen praten. We doen het écht samen en dit maakt dat wij de ambitie hebben te bouwen aan het sterkte bouwonderwijs in de regio!

Deelnemende bedrijven

Bij Bouwteam participeren op dit moment bouwbedrijven, architectenbureaus, adviesbureaus, constructiebureaus, woningbouwcoöperaties en gemeentes. Samen zorgen we voor de mooiste hbo-stages in diverse disciplines, zodat de student genoeg keuze heeft in stageplaatsen.

Bekijk hier alle deelnemende bedrijven

Activiteitenkalender

De activiteitenkalender geeft een goed overzicht welke bijeenkomsten Bouwteam voor haar participanten, stagebegeleiders, stagiaires en partners in het onderwijs organiseert. Dit doen we om onze betrokkenheid en kennisdeling te vergroten.

Activiteitenkalender

Werkgroepen

Bouwteam is verdeeld in 11 werkgroepen bestaande uit:
Werkgroep 1:
Minor Avans Hogeschool – Minor Bouwtechnische Bedrijfskunde
Werkgroep 2:
Young Professionals
Werkgroep 3:
Minor Hogeschool Rotterdam – Bouwmanagement
Werkgroep 4:
Ontwikkelingen Hogeschool Rotterdam
Werkgroep 5:
Ontwikkelingen Associate Degrees Roosendaal
Werkgroep 6:
Sollicitatietraining Avans Hogeschool
Werkgroep 7:
Klankbordgroep Bouwteam & Avans Hogeschool – Bouwbedrijven
Werkgroep 8:
Klankbordgroep Architecten en constructeurs
Werkgroep 9:
Bouwteam & Avans Hogeschool - Veiligheid
Werkgroep 10:
Samenwerking Hogeschool Zeeland
Werkgroep 11:
Groot onderhoud en renovatie van bestaand bezit

Adviesraad

De adviesraad van Bouwteam bestaat uit een afvaardiging van leden van bouwbedrijven, constructiebureaus en architectenbureaus. De adviesraad is verantwoordelijk voor het uitzetten van de lijnen en maakt het beleid op. Zij zorgen voor de vertaalslag naar de werkgroepen toe.

Frans Hennekam - Maas Jacobs
Mark Slob - Breda Bouw
Eric van Ginneken - Zwaluwe Bouw
Séverine Blok - Nederlandse Bouw Unie
Jurgen van de Ven - Huybregts Relou/ VB Bouw
Martijn Jansen - VolkerWessels
Willem van Boxsel - Van Boxsel Engineering
Jan Evert Doolaard - Quadrant Architecten
Erik Colijn – BouwSchool Breda
Fleur de Bruijn - BouwSchool Breda

Word participant van Bouwteam

Word ook participant van Bouwteam! Met uw kennis en betrokkenheid maken wij samen het bouwonderwijs in onze regio nog sterker! Als participant van Bouwteam krijgt u volop kansen om een échte bijdrage te leveren. Dit kan door deelname aan werkgroepen, het geven van voorlichting, gastlessen en workshops op hogescholen. En de student weet zijn weg naar uw organisatie ook te vinden voor een passende hbo-stage in de bouw via Bouwteam en onze korte lijnen met onze partners van hogescholen. Graag participant worden van Bouwteam of wilt u eerst meer informatie ontvangen? Neem dan contact op met een van onze teamcoaches, via onderstaand contactformulier.

Vul het contactformulier in