Voor onderwijsinstellingen

Dé parter voor het hbo-onderwijs

Bouwteam is dé partner voor het hbo-onderwijs in de bouwsector en werkt nauw samen met de volgende hogescholen: Avans Hogeschool, Associate Degrees Academie, Hogeschool Rotterdam en HZ University of Applied Sciences. We ondersteunen het onderwijs bij het vormgeven van gastlessen, bedrijfsbezoeken en workshops. Zorgen voor goede stageplekken, matching en praktijkgerichte opdrachten die aansluiten bij de studie. Door de directe betrokkenheid vergroten we de instroom in de hbo-opleidingen Bouwkunde, Bouwtechnische Bedrijfskunde en Built Environment. En verbeteren we ook de aansluiting van het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs naar het hoger beroepsonderwijs.

Docent aan het woord Avans Hogeschool

We hebben sinds circa 2018 een samenwerking met Bouwteam, toen vooral gericht op het praktisch vormgeven van de minor Bouwtechnische Bedrijfskunde die wij (Academie voor Duurzaam Gebouwde Omgeving van Avans) aanbieden. De praktische inslag, het netwerk en het grote enthousiasme van de medewerkers van Bouwteam en aangesloten participanten, heeft ervoor gezorgd dat we een hele mooie minor hebben ontwikkeld. Daarnaast was dit aanleiding tot een verregaande samenwerking waarbij we vooral de nadruk leggen op het kunnen bieden van ‘leven lang leren’ traject volgend op de praktijkopleidingen. We zorgen dat we de leerlingen/studenten maximaal faciliteren in hun ontwikkeling. Hierbij helpt Bouwteam ons om studiemateriaal te ontwikkelen en ook om mee te denken met studenten voor stage- en afstudeerplekken bij bedrijven.

Inmiddels bieden we sinds 2021 een praktijkgerichte opleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde aan waarbij Bouwteam én haar aangesloten (bouw)bedrijven ook hun bijdrage hebben geleverd om een mooi onderwijsprogramma te ontwikkelen.

Docent aan het woord Associate Degrees Academie

Wij zijn, als opleiding Built Environment van de Associate Degrees Academie in Roosendaal, erg trots op de samenwerking met Bouwteam en de aangesloten bedrijven. Samen denken we na hoe en wat wij als opleiding kunnen doen om onze studenten nog beter voor te bereiden op het werkveld.

De samenwerking is divers; vraagbaak voor excursies en gastlessen, toetsen van onze opleiding, begeleiden van onze studenten bij de deelbedrijven, input leveren aan de ontwikkeling van de opleiding, helpen met het zoeken naar een stageplek, verzorgen van de VOL VCA trainingen. En dat altijd met maar één doel voor ogen: jonge mensen enthousiasmeren voor ons vakgebied én mogelijkheden en kansen bieden om zich daarin te ontwikkelen.

Wat wat wij ook mooi en goed vinden onze samenwerking, is dat het belang van de student echt op één staat! Een aantal van onze oud-studenten werken bij de aangesloten bedrijven van Bouwteam en draaien mee in het Young professional programma van Bouwteam. Denk dat we daar met zijn allen echt enorm trots op mogen zijn!!

Docent aan het woord Hogeschool Rotterdam

De Hogeschool Rotterdam heeft veel studenten uit Brabant. Mede hierom is het contact met Bouwteam van groot belang. De betrokken aannemers en mensen van Bouwteam doen veel voor onze opleiding en studenten in de vorm van casusprojecten, gastlessen en stageadressen. Wij als docententeam zijn blij met de prettige en constructieve relatie met Bouwteam!

Docent aan het woord van HZ University of Applied Sciences

We werken als opleidingsteam Bouwkunde zoveel mogelijk met professionals uit de beroepspraktijk samen op allerlei gebied. Sinds kort vormt Bouwteam ook een manier om die samenwerking met het beroepenveld verder uit te breiden en onze studenten nog beter voor te bereiden op hun loopbaan in de bouwsector.